Yarışmaya Katılım Koşulları

 1. Yarışma Ortaokul ve Lise olmak üzere 2(iki) kategoride gerçekleştirilecektir.
 2. Katılacak öğrencilerin Ortaokul kategorisi için 5, 6, 7, 8; Lise kategorisi için Hazırlık, 9, 10, 11 veya 12. sınıfta öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
 3. Yarışmaya katılım en fazla 4 kişiden oluşan takımlar ile yapılacaktır.
 4. Her okuldan en fazla 1(bir) takımın katılımına izin verilmektedir. Herhangi bir okuldan birden fazla başvuru olması halinde başvuru formunun gönderilme zamanına göre ilk başvuran takım yarışmaya alınacaktır.
 5. Takımların bir danışman öğretmen ile katılmaları zorunludur.
 6. Katılmak isteyen takımların, başvurularını son başvuru tarihine kadar “www.kodfl.com” internet adresimizdeki başvuru formundan yapmaları gerekmektedir.
 7. Takımlar ilgili internet adresinden başvuru yaparken okul idaresinden alınan imzalı-mühürlü onay belgesini taratıp başvuru formuna yüklemek zorundadır. Yarıyıl tatili sebebiyle onay belgesini başvuru sırasında zamanında yükleyemeyecek olan takımlar onay belgesini e-posta yoluyla 9 Şubat’a kadar “info@kodfl.com” veya “kodfl19@gmail.com” adreslerine gönderebilirler.
 8. Okul idareleri, okulları temsil edecek ekibin sağlıklı bir şekilde belirlenip başvurularının yapılmasından ve 7. maddede belirtilen imzalı-mühürlü onay belgesinin sisteme yüklenmesinden sorumludur ve olası bir problem halinde doğrudan muhattap alınacaklardır. 
 9. Toplam yarışma kontenjanı 23 takımdır. 23’üncü başvurudan sonra başvuran takımlar yedek listeye alınacaktır.  
 10. Katılımcılara 5 Şubat’ta e-posta yoluyla katılım durumları belirtilecektir.
 11. Yarışmadan çıkartılan takımların yerine yedek listeden başvuru sırasına göre takımlar alınacaktır.
 12. Kesin listede bulunan takımlar, olası bir değişiklik durumunda gelemeyecek yarışmacının yerine o takımın yarışmacılarıyla aynı okulda olduğunu belgelemek kaydıyla yarışmaya başka bir öğrenci getirebilirler. Bu durumda, takıma yeni katılan yarışmacının diğer takım üyeleriyle aynı okulda olduğu bir öğrenci belgesi ile belgelenebilir. 
 13. Takımlar, yarışmaya gelirken takım adına 1(bir) bilgisayar getirmek zorundadır. 
 14. Yarışmacıların yarışmaya sırasında birden fazla monitör kullanmaları yasaktır.
 15. KodFL yarışmasının soruları ve değerlendirmesi ile ilgili tüm detayları yarışmanın uygulanması ve değerlendirilmesi  kısmında açıklandığı gibidir.
 16. KodFL yarışmasının takvim, program, amaç, kurallar, seminerler, ödüller ve iletişim konularındaki tüm detayları bu internet sitesinde (www.kodfl.com) bulunmaktadır. Başka herhangi bir sitede veya kaynakta bulunan detaylar bu yarışma için esas alınmamalıdır.
 17. Takımlar, KodFL yarışma başvuru formunu doldurduktan sonra; KodFL yarışmasının katılım koşulları ile kurallarını kabul etmiş olur ve bunlara itiraz etme hakkına sahip değildir. 
 18. KodFL yarışması sırasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Okul Kuralları dahilindeki okul alanı kullanım kurallarına uymayan takımlar diskalifiye edilebilir veya kampüsten çıkartılabilir.
 19. KodFL yarışmasına katılım ücretsizdir.
 20. KodFL yarışması sırasında konaklama ve Kocaeli Fen Lisesi’ne ulaşım katılımcılar tarafından karşılanacaktır. KodFL Yürütme Kurulu, Kocaeli Fen Lisesi tarafından verilecek öğlen yemeği ve aralarda verilecek olan atıştırmalıklar dışındaki giderler konusunda sorumlu değildir.

*KodFL Yürütme Kurulu, yarışmaya katılma koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik, tüm yarışmacılara eşzamanlı olarak duyurulacaktır.

Yarışmanın Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yarışmamızın uygulanması “www.hackerrank.com” platformu üzerinden yapılacaktır. Yarışmamızın soruları KodFL Akademik Kurulu tarafınca sayısı ve puanlaması belirlenip yazılacaktır. Yarışmamızdaki her sorunun puan değeri soru metninde belirtilecektir.  Yarışmacıların yazmış oldukları çözüm kodları, daha önceden tarafımızca belirlenip sisteme yüklenmiş ‘testcase’ler* ile test edilecek ve buna göre puanlama yapılacaktır. Testcase’ler yarışmacıların yazdıkları kodlara sorunun cevabını almak için önceden hazırlanmış girdileri verecektir ve bunun sonucunda uygun çıktıları bekleyecektir. Yarışmacıların yazdıkları kodların istenen çıktıyı, istenen formatta ve eksiksiz vermesi gerekmektedir.  Aksi halde sorudan puan verilmeyecektir. 

Yarışmanın değerlendirilmesi de yine aynı platform üzerinden anlık yapılacaktır.  Sıralamalar, yarışmacıların doğru cevap sayısına ve soruları çözme süresine göre, hackerrank platformunun puan hesaplama algoritmaları ile otomatik olarak yapılacaktır. 

*Testcase’ler, yarışmacıların sorulara çözüm önerisi olarak sundukları kodların sistem tarafından sınanıp, uygun puanın verilmesini sağlayan ve sorunun doğru cevabını içeren çıktı formlarıdır.