Yarışma Amacı

 1. Günümüzde hayatımızı büyük ölçüde şekillendirmeye başlayan ve gelecekte dünyamız üzerindeki etkisini daha da artıracak olan yazılım alanının, lise ve ortaokul öğrencileri arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu alanın anlaşılmasını kolaylaştırmak.
 2. Öğrencilere ‘kodlama yardımıyla problem çözme yeteneği’ni kazandırmak ve bu yeteneği geliştirmelerini sağlamak.
 3. Problem çözme konusunda kodlamayı hayatlarında nasıl aktif olarak kullanabilecekleri konusunda bilgi vermek. 
 4. İlimizde kodlama ve robotik gibi alanlarla ilgilenen öğrenciler için eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturacak bir etkinlik düzenlemek. Buna ek olarak, bu öğrenciler arasında aktif bir iletişim ağı oluşturmak.
 5. Bilgisayar bilimi ve yapay zeka teknolojileri konusunda öğrencilere temel bilgiler sağlamak.
 6. Yapay zeka, bilgisayar bilimi, makine öğrenmesi, robotik ve elektronik gibi konular üzerine alanında uzman mühendis ve akademisyenler tarafından verilecek olan konferanslarla öğrencilere bu konularda ilham vermek. 
 7. Katılımcıların yazılım, bilgisayar bilimi, yapay zeka gibi alanlarda uzman mühendis ve akademisyenlerle iletişim kurup onlardan bilgi ve ilham alabilmelerini sağlamak. Gelecek planlarını yaparken seçimlerinin temeline bu konuları almalarını sağlamak.

Yarışma Kuralları

 1. Yarışmacıların yarışma esnasında cep telefonu vb. iletişim araçları kullanmasına müsaade edilmeyecektir. Yarışma başlarken yarışmacılardan, yanlarındaki cep telefonu vb. iletişim cihazlarını kapalı konuma getirerek kat görevlilerine teslim etmesi istenecektir. 
 2. Yarışma sırasında cep telefonu vb. iletişim araçlarını bulundurduğu saptanan takımlar diskalifiye edilir.
 3. Yarışma esnasında her takım getirdiği 1(bir) bilgisayarı kullanabilir. Takımların kendi bilgisayarını getirmeleri gerekmektedir.
 4. Yarışma sırasında birden fazla bilgisayar kullandığı saptanan takımlar diskalifiye edilir.
 5. Yarışmada her sorunun puan değeri, zorluk derecesine göre KodFL Akademik Kurulu tarafından önceden belirlenmiştir.
 6. Yarışmanın nihai sıralaması oluşturulurken, çözülen soruların toplam puanı dikkate alınacaktır. Eşitlik bozma için ise soruların çözüm süreleri hesaba katılacaktır.
 7. Yarışma sırasında soruların çözümü için kullanılabilecek programlama dilleri KodFL Akademik Kurulu tarafınca tüm yarışmacılara açıklanacaktır. Yarışmadaki farklı sorular için farklı programlama dillerinin kullanılması gerekebilir.
 8. KodFL yarışmasının lise kategorisinde blok tabanlı programlama dillerinin (Scratch, Mblock, vb…) kullanılması mümkün değildir. Bu programlar konusunda lise kategorisindeki yarışmacılara destek verilmeyecektir. Ortaokul kategorisindeki KodFL yarışmacıları Scratch, Mblock ve Flowgorithm olmak üzere blok tabanlı programlama dillerini soruların çözümünde kullanabilir.
 9. KodFL yarışma süresi ortaokul kategorisi için 2 saat, lise kategorisi için 3 saat 30 dakika olarak belirlenmiştir.
 10. Takımlar bir soru için birden fazla çözüm sunarlarsa en yüksek puanı alan çözüm kabul edilir.
 11. Yarışmacılar yanlarında getirdikleri kitapları veya yerel dosya ve kodları yarışma sırasında kaynak olarak kullanabilirler.
 12. Yarışma sırasında, izinli olmayan internet sitelerine farklı yollarla girmek, diğer takımlarla iletişime geçmek veya dışarıdan destek almak gibi kopya ve hile sayılabilecek kural ihlalleri yaptığı tespit edilen takımlar diskalifiye edilir.

*KodFL Yürütme Kurulu, yarışma kuralları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma öncesinde veya sırasında yapılan herhangi bir değişiklik, tüm yarışmacılara eşzamanlı olarak duyurulacaktır.